Tre arter med smala framvingar i gråbrun eller brungul ton. Sinuella är mycket karakteristisk, medan de andra två är mycket lika varandra och till förväxling lik arter i släktet Phycitodes.

Homoeosoma
Blommott

3 Arter
Detaljer

Homoeosoma sinuellum
Grobladsrotmott
Homoeosoma nimbellum
Grått korgmott
Vingbredd: 16-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chenopodium, Cirsium vulgare, Plantago lanceolata, Senecio jacobaea