En omisskännelig art. Hanen har silvervita vingar och gulaktig mellankropp. Honan har blekgula framvingar med varierande blekröd teckning som i regel innehåller ett tvärband från vingbasen till bakkanten och sedan ut mot vinghörnet. Hanarna svärmar tillsammans i skymningen.

Hepialus
Rotfjärilar

1 Arter
Detaljer

Hepialus humuli
Humlerotfjäril
Vingbredd: 42-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Humulus lupulus, Rumex