Gröna vingar med två vågiga vita tvärlinjer. Vingfransarna skäckiga i vitt och brunt och bakvingen har utdragen spets.

Hemithea
Lundmätare

1 Arter
Detaljer

Hemithea aestivaria
Brunfläckig lundmätare
Vingbredd: 24-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Corylus, Crataegus, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Ribes rubrum, Rosa canina, Rubus, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Tilia