Samtliga arter har migrationstendenser och bara två av arterna är bofasta i Sverige och bara Pyrrhia umbra är allmän. Larverna kan vara skadegörare på frukt och grönsaker och åtminstone en av arterna har kommit som larv med sallad från Sydeuropa.

Heliothinae
Knölflyn

4 Genus, totalt 6 arter
Fotoöversikt Detaljer

Heliothis
Knölflyn
Helicoverpa
Knölflyn
Protoschinia
Knölflyn
Pyrrhia
Knölflyn
Vingbredd: 27-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Apiaceae, Artemisia, Calendula, Calluna, Carduus, Centaurea jacea, Chenopodium, Cirsium, Corylus, Crepis, Datura, Epilobium, Erica, Fraxinus, Genista, Geranium, Linaria, Medicago, Nicotiana, Onobrychis, Ononis, Ononis spinosa, Reseda, Rubus, Rumex, Senecio vulgaris, Silene, Solanaceae, Trifolium, Typha latifolia, Vicia