Fem små arter med ljust gul- eller rödaktiga framvingar med ett mörkt brunt tvärband knappt halvvägs ut och ytterligare brun teckning både i inre och yttre delen av vingen. Ett par av arterna varierar en del och noggrannhet krävs vid artbestämningen. Finns även ett par liknande arter i närstående släktet Phalonidia. Ofta kan flygplatsen ge viktig hjälp vid artbestämningen.

Gynnidomorpha
Blomvecklare

5 Arter
Detaljer

Gynnidomorpha luridana
Kamomillblomvecklare
Gynnidomorpha vectisana
Sältingblomvecklare
Gynnidomorpha minimana
Kärrspireblomvecklare
Gynnidomorpha permixtana
Rödbrokig blomvecklare
Gynnidomorpha alismana
Svaltingblomvecklare
Vingbredd: 9-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alisma plantago, Butomus umbellatus, Matricaria, Pedicularis, Pedicularis palustris, Plantago maritima, Salicornia, Solidago virgaurea, Triglochin maritimum, Triglochin palustre