En karakteristisk art som flyger sent på hösten. Hanen har grå framvingar med konkav framkant och med silvrig pudring i främre halvan. Mörka fläckar 1/3 och 2/3 ut. Honan har förkrymta framvingar som är grå med en svart fläck halvvägs ut vid framkanten.

Exapate
Långvecklare

1 Arter
Detaljer

Exapate congelatella
Höstlångvecklare
Vingbredd: 8-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Berberis, Crataegus, Ligustrum, Malus, Quercus, Rhamnus, Vaccinium