Fem gråaktiga arter. Två av arterna har silvriga framkantsfläckar och en art par av vitgula kantfläckar. De två sista har ingen eller bara diffus teckning och påminner främst om arter i släktet Monochroa och bör ibland samlas in för säker bestämning.

Eulamprotes
Dystermalar

5 Arter
Detaljer

Eulamprotes wilkella
Större silverdystermal
Eulamprotes superbella
Mindre silverdystermal
Eulamprotes unicolorella
Enfärgad dystermal
Eulamprotes atrella
Svart dystermal
Vingbredd: 6-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium fontanum, Hypericum maculatum, Plantago, Thymus