Eulamprotes
Dystermalar

5 Arter
Detaljer

Eulamprotes wilkella
Större silverdystermal
Eulamprotes superbella
Mindre silverdystermal
Eulamprotes unicolorella
Enfärgad dystermal
Eulamprotes atrella
Svart dystermal
Vingbredd: 6-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium fontanum, Hypericum maculatum, Plantago, Thymus