Två karakteristiska arter vars teckning inte varierar nämnvärt. Den svarta teckningen skiljer sig i utseende från alla andra arter.

Eugnorisma
Jordflyn

2 Arter
Detaljer

Eugnorisma glareosa
Ljusgrått jordfly
Eugnorisma depuncta
Punktjordfly
Vingbredd: 30-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Erica, Galium, Lamium, Plantago, Primula, Rumex, Urtica