En omisskännelig art. Gråbruna framvingar med rosa ton som bleks. Vinklad oval omges inåt och utåt av brunt fält som når njurfläcken. Ljus inre och yttre tvärlinje som möts vid eller tangerar bakkanten. Brunt tvärband längs ytterkanten. Noterad först 2002, men har snabbt spridit sig och är nu ganska vanlig.

Eucarta
Vecklarflyn

1 Arter
Detaljer

Eucarta virgo
Jungfrufly
Vingbredd: 25-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia vulgaris, Chrysanthemum, Mentha, Salix, Taraxacum