Två lite liknande arter med gula vingar med korta bruna tvärstreck och mörk vågig tvärlinje från framhörnet alternativt framkanten och utanför denna är vingen tydligt mörkare.

Epione
Gulvingemätare

2 Arter
Detaljer

Epione repandaria
Snedbandad spetsmätare
Epione vespertaria
Tvärbandad spetsmätare
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Populus tremula, Prunus spinosa, Salix