Stora arter. Framvingarna genomskinliga med mörka fläckar. I framvingen är vingribban MP2 starkt vinklad och lämnar MP1 med rät vinkel, tvärribborna i framkanten enkla hela vägen och bildar fyrhörningar och vingribban AA tvådelad. Svarta fläckar på bakkroppen kan användas för säker artbestämning och även teckning på framvingarna och mörka stråk längs fram- eller bakkant kan vara till hjälp.

Ephemeridae
Sanddagsländor

1 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: