En sällsynt art med framvingar aningen frostade med de flesta tvärribbor ej markanta. Bakkroppen ljust gulbrun med mörk rödbrun teckning. Gulaktiga ben med mörk fläck mitt på låren. Vita stjärtspröt med rödbruna ringar.

Electrogena

1 Arter
Detaljer

Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: