Två arter där den ena flyger tidigt på våren och den andra sent på hösten. Honorna av båda arterna har korta spetsiga framvingar och kan inte flyga. Båda arterna och båda könen är lätta att känna igen speciellt då det är få andra arter som flyger samtidigt. Larverna lever på träd och buskar inuti ett glest spinn.

Diurnea
Dagmalar

2 Arter
Detaljer

Diurnea fagella
Bokvårmal
Diurnea lipsiella
Höstdagmal
Vingbredd: 16-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Fagus, Prunus, Quercus, Rosa, Rubus, Salix repens, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis