En art med mörkbruna framvingar med lite purpurton. Spridda små ljusgula fläckar med en mer markant fläck vid bakkanten knappt halvvägs ut. Ljusa fläckar i de mörka fransarna. Huvud brungult. En av två svenska arter säckspinnare där båda könen har vingar. Säcken är karakteristisk med en inre trekantig hård säck och en yttre mjuk som täcks av diverse saker.

Diplodoma
Säckspinnare

1 Arter
Detaljer

Diplodoma laichartingella
Dubbelsäckspinnare
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: