Omisskännelig. Nattaktiv. Stor mycket sällsynt migrant. Vingarna är i fräscht tillstånd vackert gräsgröna, men färgen bleks och exemplar i Sverige är nog oftast mer bruna. Vingarna har också karakteristiska ljusa mönster.

Daphnis
Nattvärmare

1 Arter
Detaljer

Daphnis nerii
Oleandersvärmare
Vingbredd: 90-130 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vinca minor