Crioceris

2 Arter
Detaljer

Crioceris asparagi
Gulfläckig sparrisbagge
Crioceris duodecimpunctata
Svartprickig sparrisbagge
Längd: 5-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: