Två karakteristiska och ovanliga arter som flyger tidigt på sommaren. Leineri mycket lokal i Skåne, luteago funnen i enstaka exemplar sedan 2004 på Gotland.

Conisania
Lundflyn

2 Arter
Detaljer

Conisania leineri
Vitribbat strandfly
Conisania luteago
Glimrotsfly
Vingbredd: 33-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Dianthus, Lychnis, Silene