En höstflygande art. Färgen på vingarna kan variera men lätt att känna igen på den unika vita pricken nära framhörnet och två i regel distinkta mörka tvärlinjer där den yttre är rak och har vit skuggning. Hanen har fjäderlika antenner.

Colotoini
Colotoini

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Colotois
Gulvingemätare
Vingbredd: 35-49 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Carpinus, Malus, Prunus, Pyrus, Quercus, Salix caprea, Sorbus, Tilia