Diskfläck är vit och avlång eller halmåneformad och med mörk kant. Inre tvärlinjen bildar ett brett och diffust mörkt band. Yttre tvärlinjen gör en mjuk böj och har ljust fält mellan denna och diskfläcken. Vitt tvärband över kroppen. Flyger på våren.

Cleora
Lavmätare

1 Arter
Detaljer

Cleora cinctaria
Vitgördlad lavmätare
Vingbredd: 28-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Alnus, Artemisia, Betula, Calluna vulgaris, Frangula alnus, Hypericum, Lotus corniculatus, Malva, Prunus spinosa, Salix, Vaccinium uliginosum