Chrysotoxum
Getingblomflugor

8 Arter
Detaljer

Chrysotoxum arcuatum
Välvd getingfluga
Chrysotoxum bicinctum
Tvåbandad getingfluga
Chrysotoxum cautum
Klaffgetingfluga
Chrysotoxum elegans
Praktgetingfluga
Chrysotoxum fasciolatum
Större getingfluga
Chrysotoxum festivum
Ängsgetingfluga
Chrysotoxum octomaculatum
Åttafläckig getingfluga
Chrysotoxum vernale
Vårgetingfluga
Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: