Två små dagaktiva vackra arter med orange eller orangegul teckning. Båda har karakteristisk teckning och är lätta att identifiera även om det finns obesläktade arter med liknande teckning. Larverna är bladminerare och båda har två generationer per år.

Chrysoesthia
Mållmalar

2 Arter
Detaljer

Chrysoesthia drurella
Praktmållemal
Chrysoesthia sexguttella
Fläckmållemal
Vingbredd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amaranthus, Atriplex, Chenopodium