Två arter med bruna vingar med otypisk viloställning för mätare med överlappande vingar formade som ett tak över kroppen. De liknar inga andra arter. Båda lever på harris och ginst.

Chesias
Harrismätare

2 Arter
Detaljer

Chesias legatella
Större harrismätare
Chesias rufata
Rödtonad ginstmätare
Vingbredd: 27-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus scoparius, Genista, Genista tinctoria