En omisskännelig art. Bruna framvingar. Mellanfältet mörkare, begränsas av tunna silvriga tvärlinjer. Oval och njurfläck och oftast tappfläck bakom ovalen samt central ribba markerade med tunn silvrig kant. Ljusare band längst ut.

Chersotis
Jordflyn

1 Arter
Detaljer

Chersotis cuprea
Kopparbrunt jordfly
Vingbredd: 32-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus