Två arter som flyger tidigt på våren. Varierar en del, men de flesta exemplar är lätta att identifiera. Finns förväxlingsarter som flyger senare på året, men inga vårarter som är direkt förvillande lika.

Cerastis
Skogsflyn

2 Arter
Detaljer

Cerastis rubricosa
Rödviolett skogsfly
Cerastis leucographa
Brunrött skogsfly
Vingbredd: 31-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Fragaria, Galium, Lactuca, Lysimachia, Plantago, Rumex, Salix, Senecio, Stellaria, Taraxacum, Vaccinium