Två nordliga arter där marginea är unik med sina enfärgat mörka framvingar med guldiga fransar på båda vingparen. Kistrandella sällsynt på fjällsluttningar med blockterräng i nordligaste Sverige.

Catastia
Molnmott

2 Arter
Detaljer

Catastia marginea
Guldfransmott
Catastia kistrandella
Stenblocksmott
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: