Calvia

2 Arter
Detaljer

Calvia decemguttata
Tiofläckig nyckelpiga
Calvia quatuordecimguttata
Fjortonfläckig lövpiga
Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: