Två arter där famvingen är grå med 2-3 tvärlinjer. Vingfransarna skäckiga i vitt och grått. Vilar med de lurviga frambenen framåtriktade. Spektakulära larver med färgglada hårpenslar på ryggen.

Calliteara
Harfotspinnare

2 Arter
Detaljer

Calliteara abietis
Granharfotsspinnare
Vingbredd: 35-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Betula, Carpinus, Corylus, Crataegus, Fagus, Juniperus, Larix, Picea abies, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Tilia