Tre arter med svartbruna vingar med vita tvärgående fläckar som ibland bildar tvärband. Hjässan har två tofsar med utåtstående fjäll. Skillnader i teckning och hårfärg och olika utbredningsområden skiljer arterna åt och bör inte kunna förväxlas med andra arter.

Callisto
Veckmalar

3 Arter
Detaljer

Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cotoneaster, Crataegus, Malus sylvestris, Prunus padus, Pyrus communis