En liten och allmän art med gulröda vingar med jämförelsevis små svarta fläckar och brett svart band längs ytterkanten. Bakvingens undersida är brungul med ett tvärband av ljusa gulaktiga fläckar och utanför detta diffusa mörkbruna ögonfläckar. Flyger på fuktiga ängar och torrare kalkmark med långsam fladdrande flykt.

Brenthis
Pärlemorfjärilar

1 Arter
Detaljer

Brenthis ino
Älggräspärlemorfjäril
Vingbredd: 34-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aruncus, Filipendula ulmaria, Rubus, Sanguisorba officinalis