Två mycket till extremt små arter. Pulverosella har fjäll med ljus bas och mörk spets och påminner om arter i släktet Trifurcul. Quadrimaculella är en av de mer karakteristiska dvärgmalarna och är den enda arten i Trifurculini som har breda fjäll i kragen. Liksom alla dvärgmalar har de en yvig kalufs och karakteristiska ljusa ögonlock som är utvidgningar på antennerna. Pulverosella startar med att göra en gångmina som vidgas till en fläck. Quadrimaculella mimnerar troligen skott och knoppar.

Bohemannia
Dvärgmalar

2 Arter
Detaljer

Bohemannia pulverosella
Fjällig apeldvärgmal
Bohemannia quadrimaculella
Fyrfläckig dvärgmal
Vingbredd: 5-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Malus domestica, Malus sylvestris