Två höstflygande arter. Satura påminner om en del andra mörka höstarter medan amica är ganska karakteristisk och bara är funnen ett fåtal gånger i Sverige.

Blepharita
Ängsflyn

1 Arter
Detaljer

Blepharita amica
Bergängsfly
Vingbredd: 41-49 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aconitum, Crataegus, Galium, Heracleum, Humulus, Lactuca, Lathyrus, Lonicera, Plantago, Prunus padus, Rubus, Salix, Sedum, Taraxacum, Trifolium, Vaccinium