Framvingarna med relativt få tvärribbor och bakvingarna reducerade med högst 3 längsribbor eller saknas helt. Två ändutskott (cerci). Det centrala utskottet (paracercus) saknas. Hanarna har turbanfacettögon.

Baetidae
Ådagsländor

6 Genus, totalt 21 arter
Fotoöversikt Detaljer

Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: