Sju små arter där fem av arterna har mörka framvingar med ett ofta diffust inre ljust tvärband och ett brutet yttre ljust tvärband från bakhörnet. Arbutella och concretana annorlunda och karakteristiska även om det finns lite liknande arter i andra släkten. Tre av arterna är knutna till fjälltrakterna. Ingen av dem rapporteras speciellt ofta.

Argyroploce
Brokvecklare

7 Arter
Detaljer

Argyroploce arbutella
Mjölonbrokvecklare
Argyroploce aquilonana
Fjällbrantsbrokvecklare
Argyroploce noricana
Fjällsippebrokvecklare
Argyroploce lediana
Skvattrambrokvecklare
Argyroploce externa
Pyrolavecklare
Argyroploce roseomaculana
Rosenbandvecklare
Argyroploce concretana
Smalbandvecklare
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos uva, Betula, Dryas octopetala, Vaccinium, Vaccinium uliginosum