Två mycket lika arter med ljusbruna framvingar med varierande mängd svart pudring, främst som ett längsstreck från basen. Njurfläck med vit kant som är tydligast i bakre halvan som är mörk.

Archanara
Rörflyn

2 Arter
Detaljer

Archanara neurica
Spensligt rörfly
Vingbredd: 23-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Iris pseudacorus, Phragmites australis, Scirpus, Sparganium erectum, Typha, Typha angustifolia, Typha latifolia