En omisskännelig art. Stor med vita vingar med skarpt markerade svarta vingribbor och en smal svart diskfläck i ytterkanten av diskfältet. Larverna är kolonilevande och övervintrar vilket är unikt bland vitvingar i Sverige.

Aporia
Vitfjärilar

1 Arter
Detaljer

Aporia crataegi
Hagtornsfjäril
Vingbredd: 56-67 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus monogyna, Malus domestica, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pyrus communis, Sorbus