Tre arter varav paleana och unitana är karakteristiska, men ofta omöjliga att skilja från varandra på yttre kännetecken. Viburnana är variabel och saknar speciella kännetecken, men normalt möjlig att bestämma med uteslutningsmetoden,

Aphelia
Bredvecklare

3 Arter
Detaljer

Aphelia paleana
Timotejbredvecklare
Aphelia unitana
Sidengrå bredvecklare
Aphelia viburnana
Olvonbredvecklare
Vingbredd: 15-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone, Artemisia, Carduus, Centaurea, Cirsium, Erica, Fagus, Helianthemum, Heracleum, Lonicera, Lythrum salicaria, Myrica gale, Pastinaca, Picea, Plantago, Potentilla, Quercus, Ranunculus, Rubus, Spiraea, Teucrium, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis, Viburnum