En art med gulbrun framvinge med tydligt krökt framkant och med två karakteristiska svarta (ibland bruna) punkter precis innanför den yttre svaga tvärlinjen. Hanen har tydligt tandade antenner.

Anorthoa
Sälgflyn

1 Arter
Detaljer

Anorthoa munda
Svartprickigt sälgfly
Vingbredd: 37-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus, Fagus, Populus, Prunus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus