Två arter med längsgående smala svarta streck. Båda arterna har palper där andra segmentet har en stor tofs som är mörk i nedre och ljus i övre delen och där tredje segmentet är långt och smalt hos honan och väldigt kort hos hanen.

Anarsia
Buskpalpmalar

2 Arter
Detaljer

Anarsia innoxiella
Lönnpalpmal
Anarsia spartiella
Harrisbuskpalpmal
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Cytisus, Genista tinctoria, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus spinosa, Ulex