En art med ljusgrå eller gråbruna framvingar. Två ljusa lite vågiga tvärlinjer begränsar mellanfält med stor ljus oval och njurfläck. Mitt på den inre tvärlinjen finns ett unikt mörkbrunt snedställt streck som är arttypiskt. Flyger på hösten.

Ammoconia
Höstflyn

1 Arter
Detaljer

Ammoconia caecimacula
Grått höstfly
Vingbredd: 35-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Digitalis, Filipendula, Galium, Ranunculus, Rumex, Saxifraga, Silene, Stellaria, Taraxacum