Agriotes

4 Arter
Detaljer

Agriotes lineatus
Randig sädesknäppare
Agriotes obscurus
Mörk sädesknäppare
Agriotes pilosellus
Videbuskknäppare
Agriotes sputator
Mindre sädesknäppare
Längd: 6-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: