Två relativt stora gula arter med karakteristisk och föga varierande rostbrun teckning. Båda arterna är omisskänneliga utan risk för sammanblandning.

Agapeta
Gulvecklare

2 Arter
Detaljer

Agapeta hamana
Tistelgulvecklare
Agapeta zoegana
Klintgulvecklare
Vingbredd: 15-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carduus, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Cirsium arvense, Scabiosa columbaria, Trifolium