Tre karakteristiska och olika arter som inte varierar så mycket och knappast förväxlas med några andra arter. Gemensamt är ett mörkt streck från vingbasen i bakre halvan.

Actinotiini
Johannesörtflyn

3 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Hyppa
Buskflyn
Actinotia
Johannesörtflyn
Chloantha
Johannesörtflyn
Vingbredd: 28-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Arctostaphylos uva, Astragalus glycyphyllos, Betula, Calluna, Epilobium, Hypericum, Hypericum perforatum, Plantago, Rubus, Salix, Sonchus, Vaccinium uliginosum