Två mycket lika arter med grå framvingar. Gulgrön eller brunorange tvärgående fläck från bakkanten 1/3 ut med svart och vitt tvärband innanför. Vågig ljus tvärlinje 4/5 ut med bred brun inre skuggning i bakre halvan, korsar linjen i främre halvan. Två svarta diskpunkter.

Acrobasis
Ekbladmott

7 Arter
Detaljer

Acrobasis tumidana
Bergekbladsmott
Acrobasis repandana
Skogeksbladsmott
Acrobasis suavella
Snedbandat slånmott
Acrobasis advenella
Rönnbladsmott
Acrobasis marmorea
Marmorerat slånmott
Acrobasis sodalella
Grått ekbladsmott
Acrobasis consociella
Mindre ekbladsmott
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa, Quercus, Sorbus, Sorbus aucuparia