Två arter med bruna framvingar. Framvingarna breda i yttre delen med rak ytterkant vilket skiljer dem från många andra arter med liknande teckning. Palperna långa och uppåt- och bakåtriktade.

Acompsia
Bågpalpmalar

3 Arter
Detaljer

Acompsia cinerella
Gråpalpmal
Acompsia subpunctella
Strandveronikemal
Vingbredd: 16-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Veronica longifolia