Det innersta paret av vita kantfläckar flyter ihop eller nästan ihop till ett tvärband.

Första paret sammansmält

Antal delgrupper: 0
Antal taxa: 6
Detaljer

Phyllonorycter anderidae
Phyllonorycter anderidae
Dvärgbjörksguldmal
Phyllonorycter brevilineatellus
Phyllonorycter brevilineatellus
Kortstreckad videguldmal
Phyllonorycter cavellus
Phyllonorycter cavellus
Glasbjörksguldmal
Phyllonorycter salicicolellus
Phyllonorycter salicicolellus
Vinkelbandad videguldmal
Phyllonorycter ulmifoliellus
Phyllonorycter ulmifoliellus
Vårtbjörksguldmal