Innehåller de småfjärilar som är enfärgat grå eller bruna utan någon direkt teckning. Sådana finns i ett stort antal familjer. (Under utveckling)

Enfärgat grå och brun

Antal delgrupper: 0
Antal taxa: 25


Tinagma ocnerostomellum
Tinagma ocnerostomellum
Blåeldsskäckmal
Tinagma anchusellum
Tinagma anchusellum
Oxtungeskäckmal
Bucculatrix nigricomella
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal
Euhyponomeutoides albithoracellus
Euhyponomeutoides albithoracellus
Mindre vinbärsbrunmal
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Prays ruficeps
Prays ruficeps
Brun askmal
Argyresthia svenssoni
Argyresthia svenssoni
Nordlig knoppmal
Lampronia standfussiella
Lampronia standfussiella
Kanelrosknoppmal
Tischeria ekebladella
Tischeria ekebladella
Större ekluggmal
Tischeria dodonaea
Tischeria dodonaea
Mindre ekluggmal
Coptotriche heinemanni
Coptotriche heinemanni
Björnbärsluggmal