Innehåller de småfjärilar som är enfärgat grå eller bruna utan någon direkt teckning. Sådana finns i ett stort antal familjer. (Under utveckling)

Enfärgat grå och brun

Antal delgrupper: 0
Antal taxa: 35