Foton av Robin Isaksson

Digitivalva arnicella
Digitivalva arnicella
Slåttergubbemal
Euxoa vitta
Euxoa vitta
Stäppjordfly
Adelphocoris ticinensis
Adelphocoris ticinensis
Fackelblomskinnbagge
Adelphocoris ticinensis
Adelphocoris ticinensis
Fackelblomskinnbagge
Eurydema dominulus
Eurydema dominulus
Bräsmabärfis
Eurydema dominulus
Eurydema dominulus
Bräsmabärfis