Foton av Björn Karlsson

Calamia tridens
Calamia tridens
Grönt hedmarksfly
Hadena filograna
Hadena filograna
Gulpudrat nejlikfly