Foton av Kalle Bergström

Protaetia metallica
Protaetia metallica
Olivgrön guldbagge
Oryctes nasicornis
Oryctes nasicornis
Noshornsbagge
Phyllopertha horticola
Phyllopertha horticola
Trädgårdsborre
Phyllopertha horticola
Phyllopertha horticola
Trädgårdsborre
Trox scaber
Trox scaber
Liten knotbagge
Nicrophorus investigator
Nicrophorus investigator
Rödbandad dödgrävare
Nicrophorus investigator
Nicrophorus investigator
Rödbandad dödgrävare
Nicrophorus investigator
Nicrophorus investigator
Rödbandad dödgrävare
Nicrophorus investigator
Nicrophorus investigator
Rödbandad dödgrävare
Oiceoptoma thoracicum
Oiceoptoma thoracicum
Rödsköldad asbagge
Oiceoptoma thoracicum
Oiceoptoma thoracicum
Rödsköldad asbagge
Meloe violaceus
Meloe violaceus
Violett majbagge
Mordella aculeata
Mordella aculeata
Svart tornbagge
Mordella aculeata
Mordella aculeata
Svart tornbagge
Mordella aculeata
Mordella aculeata
Svart tornbagge
Mordella aculeata
Mordella aculeata
Svart tornbagge
Mycetophagus decempunctatus
Mycetophagus decempunctatus
Tiofläckig vedsvampbagge
Chrysanthia geniculata
Chrysanthia geniculata
Gulgrön blombagge
Chrysanthia geniculata
Chrysanthia geniculata
Gulgrön blombagge
Chrysanthia geniculata
Chrysanthia geniculata
Gulgrön blombagge
Pyrochroa coccinea
Pyrochroa coccinea
Stor kardinalbagge
Pyrochroa coccinea
Pyrochroa coccinea
Stor kardinalbagge
Pyrochroa coccinea
Pyrochroa coccinea
Stor kardinalbagge
Pyrochroa coccinea
Pyrochroa coccinea
Stor kardinalbagge
Pyrochroa coccinea
Pyrochroa coccinea
Stor kardinalbagge
Sphaeriestes stockmanni
Sphaeriestes stockmanni
Kolsvart trädbasbagge
Allecula morio
Allecula morio
Gulbent kamklobagge
Mycetochara humeralis
Mycetochara humeralis
Mindre svampklobagge
Mycetochara humeralis
Mycetochara humeralis
Mindre svampklobagge
Cynaeus angustus
Cynaeus angustus
Frösvartbagge
Diaperis boleti
Diaperis boleti
Brokig svampsvartbagge
Corticeus bicolor
Corticeus bicolor
Tvåfärgad barksvartbagge
Lagria hirta
Lagria hirta
Ullbagge
Bolitophagus reticulatus
Bolitophagus reticulatus
Vanlig svampsvartbagge
Bolitophagus reticulatus
Bolitophagus reticulatus
Vanlig svampsvartbagge
Tenebrio molitor
Tenebrio molitor
Stor mjölbagge
Tenebrio molitor
Tenebrio molitor
Stor mjölbagge
Bombylius major
Bombylius major
Stor svävfluga
Bombylius major
Bombylius major
Stor svävfluga
Bombylius major
Bombylius major
Stor svävfluga
Bombylius major
Bombylius major
Stor svävfluga
Bombylius major
Bombylius major
Stor svävfluga
Bombylius major
Bombylius major
Stor svävfluga
Bombylius major
Bombylius major
Stor svävfluga
Lipoptena cervi
Lipoptena cervi
Hjortfluga
Lipoptena cervi
Lipoptena cervi
Hjortfluga
Lipoptena cervi
Lipoptena cervi
Hjortfluga
Lipoptena cervi
Lipoptena cervi
Hjortfluga
Lipoptena cervi
Lipoptena cervi
Hjortfluga
Lipoptena cervi
Lipoptena cervi
Hjortfluga