Foton av Kalle Bergström

Lampronia rupella
Lampronia rupella
Guldknoppmal
Proutia norvegica
Proutia norvegica
Nordisk stråsäckspinnare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Sterrhopterix standfussi
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Sterrhopterix standfussi
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Parornix loganella
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Heinemannia laspeyrella
Heinemannia laspeyrella
Klargul lövängsbrokmal
Decantha borkhausenii
Decantha borkhausenii
Guldfläckspraktmal
Decantha borkhausenii
Decantha borkhausenii
Guldfläckspraktmal
Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Coleophora tanaceti
Coleophora tanaceti
Renfanesäckmal
Caryocolum cassellum
Caryocolum cassellum
Lundstjärnblomsmal
Acleris abietana
Acleris abietana
Granvårvecklare
Epiblema scutulana
Epiblema scutulana
Större tistelstjälkvecklare
Epiblema cirsiana
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Rhyacionia duplana
Rhyacionia duplana
Tallplantsvecklare
Rhyacionia logaea
Rhyacionia logaea
Hårsprötad tallvecklare
Pammene gallicana
Pammene gallicana
Palsternacksvecklare
Phaulernis fulviguttella
Phaulernis fulviguttella
Strätteskärmmal
Phaulernis fulviguttella
Phaulernis fulviguttella
Strätteskärmmal
Anania perlucidalis
Anania perlucidalis
Åkertistelsmott
Xanthorhoe biriviata
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Eupithecia goossensiata
Eupithecia goossensiata
Spenslig malmätare
Lithophane lamda
Lithophane lamda
Blågrått träfly
Serratella ignita
Serratella ignita
Röd strömslända
Ephemera vulgata
Ephemera vulgata
Sjösandslända